TOPlist

Ochrana osobných údajov

Zverené osobné dáta použijeme len pri plnení našich záväzkov, zaväzujeme sa ich nepoužíť k iným účelom a uchovávať a spracovávať ich v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osobnosti a ochranu osobných údajov, podľa § 19 zákona č. 428/2002 Z.z. , o ochrane osobných údajov. 
Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom elektronického obchodu) je správcom a súčastne spracovateľom osobných údajo v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.
Všetky nakladania s osobnými údajmi zákazníkov sa riadia zákonom č.428/2002 Z.z.., Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a ostatnými právnymi predpismy platnými na území SR.

Zákazník svojim slobodným rozhodnutím (stisk tlačítka "Potvrdiť") dáva najavo, že si je vedomí všetkých hore uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobnych údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránokC.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Čívice, tel. +420 466 734 113 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.